Våre åpningstider

Solakirkenes Servicetorg 
Kontortid: man-fre: 0900-1500
Soltunvegen 6 - Solakrossen
Telefon 51 75 53 70 
E-post: post@sola.kirken.no

Kirkeverge Trygve Torgersen 
415 66 868

Ass.kirkeverge Kai Rune Byberg
994 11 533

 

 

Ledige stillinger