Organistene

13.05.2016

Organistene

- SOLA MENIGHET:
Geir Munthe-Kaas, 932 13 474
geir.munthe.kaas@sola.menighet.no

- SØRNES MENIGHET:
Turid Evje Jensen, tlf: 992 47 938 
turid.evje.jensen@sornes.menighet.no

- TANANGER MENIGHET:
Alexandra Orzechowska-Niedziela 486 87 141  

alexandra@tananger.menighet.no