Priser

13.05.2016

Priser

Priser på vielse i Solakirkene

Vi skiller mellom interne og eksterne vielser.

Interne vielser er for dem som har tilknytning til Sola kommune, det vil si dem som bor her eller har vokst opp her. Pris på intern vielse forutsetter at minst en av brudeparet er medlem i Den norske kirke.

Ekstern vielse er for dem som ikke har noen tilknytning til Sola kommune, som verken bor her eller har bodd her. Dersom ingen av brudeparet er medlem i Den norske kirke regnes dette for ekstern vielse.

Sola kirke: Intern vielse: kr 0. Ekstern vielse: kr 4000

Ræge kirke: Intern vielse: kr 0. Ekstern vielse: kr 4000

Sørnes kirke: Intern vielse: kr 0. Ekstern vielse: kr 4000

Tananger kirke: Intern vielse: kr 0. Ekstern vielse: kr 4000

Sola Ruinkyrkje: Intern vielse: kr 1000. Ekstern vielse: kr 5000

Tananger kapell: Intern vielse: kr 2000. Ekstern vielse: kr 5000

MERK: Dersom man velger sang og musikk som fører til ekstra øving for organisten, tilkommer det en ekstra kostnad på kr 1000.