Sanger

13.05.2016

Sanger

SALMER OG SANGER TIL VIGSELSGUDSTJENESTEN
("NoS"=Norsk Salmebok [Rød bok], "S97"=Salmer 97 [Blå bok])

Alltid freidig når du går      NoS 416
Allmakts Gud og kjærleiks Fader   NoS 671
Deg, lysets Fader, lover vi   NoS 278
Deg å få skode          NoS 479
Deilig er jorden        NoS 56
Dine løfter er mange           S97 114
Ein salme av lys        S97 95
Guds godhet sang i sinnet  S97 98
Guds kjærleik er som stranda og som graset       NoS 727
Hellig, hellig, hellig   NoS 272
Herre Gud, ditt dyre navn og ære NoS 268, S97 40a/b
Himlens konge vil vi prise   NoS 274
Kjærlighet er lysets kilde    NoS 223
Kjærlighet fra Gud   NoS 669
Måne og sol   NoS 943
No livnar det i lundar          NoS 765
Store Gud, vi lover deg        NoS 270
Så grønn en drakt    S97 136
Ver lova, Gud, som sælt oss gav      NoS 675
Å leva, det er å elska NoS 698
Å kom nå, heile heimsens hær       NoS 273