Mulighet for gravstell

12.12.2016

Mulighet for gravstell

Sola kirkelige fellesråd i samarbeid med Sola kommune v/Park og Gravlund tilbyr gravstell. 

Fellesrådet administrerer og inngår avtaler. Sola kommune v/Park & Gravlund utfører arbeidet.

Det plantes blomster/gravpynt tre ganger i året. Første gang til påske, så sommer og gravpynt til advent. I tillegg blir det luket, klippet rundt graven og det vannes når det trengs.

 

Prisen for et år er pr. 2018 kr. 1750. Prisen bestemmes hvert år alt etter hvilke avtaler kommunen klarer oppnå fra leverandør av blomster.

 

NB! Gravstell gjelder kun for planting i jord. Ikke blomster i krukker o.l.

 

Avtale om stell gjørs med kirkevergekontoret.

Oppretting av nye avtaler må dette skje innen januar for å bli med på gravstell for inneværende år.

 

Det finners to avtaler:

Årlig fakturering. Faktura blir sendt i januar/februar.

Legat. Det betales inn en som penger (gjerne for 10 år). Hvert år blir det så trukket fra legatet, og når det ikke er penger igjen til stell blir en tilskrevet for mulig forlengelse.

 

For spørsmål, send epost til servicetorget@sola.kirken.no eller kontakt servicetorget på 51755370