Om Sola menighetsblad

Sola menighetsblad gis ut av menighetsrådene i Sola kommune.

E-post kan sendes til menighetsbladet@sola.menighet.no.

Postadresse:
Sola menighetsblad
Pb. 82
4097 SOLA

MenighetsbladetDistribusjonen av Sola menighetsblad
Sola Menighetsblad er et av de største menighetsbladene i landet og når 8 700 husstander i kommunen (fulldistribusjon). Det kommer ut 5-6 ganger i året og er et felles menighetsblad for Sola, Sørnes, Tananger og Ræge menigheter.

Stoff sendes til menighetsbladet@sola.menighet.no

 

Er menighetsbladet reklame? Se hva Forbrukerombudet svarer:
Hva som regnes som uadressert reklame vil være avhengig av hvem som er avsender og materiellets innhold. Gjelder materiellet en næringsdrivende og dennes næringsvirksomhet vil dette som hovedregel være uadressert reklame.

Dette innebærer at materiell som ikke er ledd i næringsvirksomhet ikke vil rammes av leveringsforbudet. Dette gjelder for eksempel informasjon fra stat og kommune, menighetsblad og rene innsamlingsaksjoner fra veldedige organsisasjoner. Det samme gjelder partiprogram eller annnen informasjon fra politiske partier.

Se forbrukerombudet.no