Velg år

Møter

Møte 6. november 2013

Innkalling           Referat


Møte 28. august 2013

Innkalling            Referat


Møte 13. mars 2013

Innkalling              Referat


Møte 28. januar 2013

Innkalling         Referat


Møte 3. juni 2013

Innkalling        Referat


Møteplan Sola kirkelige fellesråd

Onsdag  24. januar 2018 kl 19:00
Onsdag 21. mars 2018 kl 19:00 i Ræge kirke
Onsdag 30. mai 2018 kl 19:00
Onsdag 29. august 2018 kl 19:00
Onsdag 5. desember 2018 kl. 19.00 i Sørnes kirke


Møtested: Menighetssenteret, Solakrossen
når ikke annet er spesifisert

Medlemmer i Sola kirkelige fellesråd

Fellesrådets medlemmer valgt for 1/12-2015 - 30/11-2019
   
Karim Saffaran Ræge menighet (leder)
Trine Tjelta Ræge menighet 
Harald Velde Sola menighet
Trygve Tjora Sola menighet
Torleif Oftedal Sørnes menighet
Petter Rønnevik Sørnes menighet (nestleder)
Olav Kylland Tananger menighet
Helga Frøyland Tananger menighet
Ole Andreas Gundersen Sola kommune
Morten Sandland Stavanger biskop
   
I tillegg møter kirkeverge Trygve Torgersen