Velg år

Møter

Møte 26. mars 2014

Innkalling     Referat


Møte 22. januar 2014

Innkalling        Referat


Møte 4. juni 2014

Innkalling        Referat


Møte 27. august 2014

Innkalling         Referat


Møte 26. november 2014

Innkalling          Referat


Møteplan Sola kirkelige fellesråd

Onsdag  30. januar 2019 kl 19:00
Onsdag 27. mars 2019 kl 19:00
Onsdag 22. mai 2019 kl 19:00
O
nsdag 28. august 2019 kl 19:00
O
nsdag 4. desember 2019 kl. 19.00Møtested: Menighetssenteret, Solakrossen
når ikke annet er spesifisert

Medlemmer i Sola kirkelige fellesråd

Fellesrådets medlemmer valgt for 1/12-2015 - 30/11-2019
   
Karim Saffaran Ræge menighet (leder)
Trine Tjelta Ræge menighet 
Harald Velde Sola menighet
Trygve Tjora Sola menighet
Torleif Oftedal Sørnes menighet
Petter Rønnevik Sørnes menighet (nestleder)
Olav Kylland Tananger menighet
Helga Frøyland Tananger menighet
Ole Andreas Gundersen Sola kommune
Morten Sandland Stavanger biskop
   
I tillegg møter kirkeverge Trygve Torgersen