Velg år

Møter

Møte 4. desember 2017

Innkalling          Referat


Møte 6. september 2017

Innkalling     Vedlegg1     Vedlegg2        Referat


Møte 29. mai 2017

Innkalling          Referat


Møte 29. mars 2017

Innkalling          Referat


Møte 25. januar 2017

Innkalling          Referat


Møteplan Sola kirkelige fellesråd

Onsdag  24. januar 2018 kl 19:00
Onsdag 21. mars 2018 kl 19:00 i Ræge kirke
Onsdag 30. mai 2018 kl 19:00
Onsdag 29. august 2018 kl 19:00
Onsdag 5. desember 2018 kl. 19.00 i Sørnes kirke


Møtested: Menighetssenteret, Solakrossen
når ikke annet er spesifisert

Medlemmer i Sola kirkelige fellesråd

Fellesrådets medlemmer valgt for 1/12-2015 - 30/11-2019
   
Karim Saffaran Ræge menighet (leder)
Trine Tjelta Ræge menighet 
Harald Velde Sola menighet
Trygve Tjora Sola menighet
Torleif Oftedal Sørnes menighet
Petter Rønnevik Sørnes menighet (nestleder)
Olav Kylland Tananger menighet
Helga Frøyland Tananger menighet
Ole Andreas Gundersen Sola kommune
Morten Sandland Stavanger biskop
   
I tillegg møter kirkeverge Trygve Torgersen