Livssynsåpent seremonirom

                                

Livssynsåpent seremonirom ligger i eget bygg ved Sola kirkegård, Nordsjøveien 60. I samme bygg er det bårerom som kun skal benyttes til oppbevaring av kister som skal settes ned på kirkegårdene i Sola. 

Seremonirommet har 60 stk sitteplasser og et piano. 

Livssynsnøytralt seremonirom stilles vederlagsfritt til disposisjon for seremonier og visninger. 

Rommet brukes primært til: Begravelsesseremonier, visning v/dødsfall, konfirmasjon/navnefest, vielser, minnemarkeringer, små kulturarrangement, minikonserter.

Organisajoner, lag og menigheter kan på forespørsel få benytte rommet til enkeltmøter og arrangement. 

Arrangement ifm vielse, navnefest, konfirmasjon, visnig ifm begravelse mv. har fortrinnrett til bruk av rommet. Eventuelle andre reservasjoner må da vike eller flyttes. 

 

Reservasjon: Kulturkontoret, Sola kommune. Tlf: 51653361 eller send e-post. 

 

Retningslinjer for bruk av livssynsåpent seremonirom