SATSER FOR UTLEIE AV KIRKENE I SOLA IFM BEGRAVELSER

   Les mer...

Mulighet for gravstell

Sola kirkelige fellesråd i samarbeid med Sola kommune v/Park og Gravlund tilbyr...   Les mer...

Registrering av gravfester på kirkegårdene i Sola

Kirkevergekontoret arbeider for tiden med ajourføring av festeregisteret for gr...   Les mer...

Løse og farlige gravminner på kirkegårdene i Sola

De 3 kirkegårdene i Tananger, Sola og Ræge er på mange måter de fineste parkomr...   Les mer...