Viktig informasjon om vielse og koronasituasjon


 

Oppdatert 7. mai 2021

For å ivareta smittevernregler om avstand gjelder disse tallene for kirkene i Sola ved vielser:

Sola kapell: 33 personer

Sola kirke: 80 personer

Ræge kirke: 45 personer

Sørnes kirke: 100 personer

Tananger kirke: 100 personer

Sola Ruinkyrkje:  MAX antall nå er: brudepar; 2 forlovere, gjester: MAX 16 personer.
Antall gjester reduseres alt etter hvor stor andel av gjestene som bor sammen.

Kirketjener tilviser sitteplasser og påser at person som ikke bor sammnen holder avstand. Brudepar kan gjerne ta med oversikt over hvor man tenker at folk skal Sitte:
Ekspemelvis: Dersom alle som kommer er i par 2 og 2 vil antallet være gjester være 12 personer. Dersom alle er single vil antallet gjester være 6.

 

 

 


Nye strengere tiltak 16. april 2021 intil videre:

  • Ved vielser kan det nå være kun brudepar, to forlovere, prest og organist til stede. Barn av brudepar kan delta. De er en husstand. 

 


Smittevernhensyn ved våre arrangementer:

  • Kontaktliste på alle gjester/deltakere skal gis til presten.
    • Det er pålagt å ha kontaktinfo i forhold til eventuell smittesporing. Oppbevares i 14 dager.
  • Faste tilviste plasser
  • Personer med luftveissymtomer kan ikke delta
  • Hold 1 meter avstand til andre
  • Vask hendene eller bruk håndsprit når du kommer til kirka

 

 

 

Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak

Vi er nå alle kjent med at regjeringen innfører strengere tiltak fom. torsdag 25.mars, og at disse nå er innarbeidet i oppdatert utgave av Den norske kirkes smittevernveileder:  https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/

Nye nasjonale regler får konsekvenser også for gjennomføring av vielser i kirkene i Sola.

  1. Maksantall i kirkene

Det blir fra nå av maks 20 personer i vielser når det benyttes faste tilviste plasser. Avstandskravet på 1 meter blir nå 2 meter.

Maks antall i Ruinkirken: Dersom det er flest par (som kan sitte sammen) som kommer kan vi ha plass til 16 gjester + brudepar og 2 stk forlovere. Dersom det er flest enkelt personer som kommer kan vi ha plass til 12 gjester + brudepar og 2 stk forlovere. Ansatte kommer i tillegg.


 

 

 

 

 

 

Tidligere bestemmelser:

Etter nye regler 22. februar 2021 er det nå åpnet opp opp for 100 personer ved seremonier der det er faste tilviste plasser. For å ivareta smittevernregler om avstand gjelder disse tallene for kirkene i Sola:

Sola kapell: 33 personer

Sola kirke: 80 personer

Ræge kirke: 50 personer

Sørnes kirke: 100 personer

Tananger kirke: 100 personer

Sola Ruinkyrkje. 20 personer (+ brudepar og ansatte)

 

 

 

 

Nye bestemmelser fra 4. januar 2021: 

Maksimalt antall ved vielse i alle kirkene i Sola: 10 personer + ansatte

 

NB! Nye bestemmelser fra 3. desember 2020: Ved arrangement med allsang må det være 2 meters avstand mellom dem som ikke er i samme kohort. 

 

 

NB! I følge nye bestemmelser gjeldende fra mandag 9. november 2020 vil det være plass til maksimalt 50 personer i kirkene i Sola kommune. (Sola Ruinkyrkje maksimalt 20 gjester)

 

Tilbake