Viktig informasjon om smittevern i Solakirkene


Oppdatert 14.01.22

 

Antallsbegrensning i kirkebygg i Sola

Sola kapell:                 100 personer

Ræge kirke:                 100 personer

Tananger kirke:          180 personer (maks. 200 med bruk av menighetssal)

Sola kirke:                   160 personer (180 med foajé)

Sørnes kirke:               100 personer (maks. 200 med bruk av menighetssaler)

NB! Sola ruinkyrkje: 20 personer (+ brudepar og ansatte)

 

2. Alternative innganger

I noen av kirkene vil det vil bli benyttet alternative innganger / utganger for å ivareta godt smittevern.

Kirketjener informerer byråene om dette.

 

3. Registrering

  •  Det blir registrering av deltakerne 
  • Vi setter opp plakat for å minne om registrering.

 

5. Faste tilviste sitteplasser

Alle som deltar vil tilvist fast sitteplass av kirketjener. Annet hvert sete kan brukes. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kan sitte sammen.

 

6. Munnbind

Det er påbud om bruk av munnbind.

 

 

Tilbake