Alle rettigheter 2019 Sola kirkelige fellesråd


Ønske om dåp


Her kan du søke etter gudstjenester med dåp.  Velg "Ny registrering" og følg bruksanvisningen. Ønsker dere å døpe flere barn på samme dag, husk ny registrering for hvert barn. NB! HA KLAR FØDSELSATTEST PÅ BARNET SOM LEGGES VED I PÅMELDINGEN.

Alle gudstjenestene som vises er med dåp. Ønsker dere dåp andre søndager enn disse ta kontakt. 

Bor du i Sola, men ønsker dåp i en kirke utenfor Sola kommune, tar du kontakt med vårt servicekontor på telefon 51 75 53 70.

Har du spørsmål eller ønsker veiledning, ta kontakt med vårt servicekontor på telefon 51 75 53 70 mandag-fredag kl. 0900-1500!

Sola menighet har tre ulike typer gudstjenester, G1, G2 og G3. Dette gjelder kun for Sola kirke. Se forklaring under.

G1: Svært lik den tradisjonelle høymessen

G2: En nyere gudstjenesteform, ofte med band

G3: Gudstjeneste for hele familien. Bibelformidling for både barn og voksne