Navnet minnelund på sola kirkegård


Les mer
 

Navnet minnelund på sola kirkegård


Les mer

Informasjon om festeavgift


Les mer
 

Informasjon om festeavgift


Les mer

Kirkens ungdomskontakt


Kirkens ungdomskontakt ønsker å være der for deg som trenger det

Les mer
 

Kirkens ungdomskontakt


Kirkens ungdomskontakt ønsker å være der for deg som trenger det

Les mer

Godkjenning av gravminne

Les mer

Registrering av gravfester på kirkegårdene i Sola

Kirkevergekontoret arbeider for tiden med ajourføring av festeregisteret for gravene på kirkegårdene i Sola. Det er Gravferdsloven som re...

Les mer

Energisparing i kirkene i Sola

Les mer

Parkering i Sola kirke

Les mer