Informasjon om festeavgift


Les mer
 

Informasjon om festeavgift


Les mer

Invitasjon til tros- og livssynssamfunn


Tros- og livssynssamfunnene i regionen inviteres til informasjons- og dialogmøte om gravferdsforvaltningen. Sted: Sola kapell, Nordsjøvegen 60. Tid: Onsdag 15. november kl. 17-19

Les mer
 

Invitasjon til tros- og livssynssamfunn


Tros- og livssynssamfunnene i regionen inviteres til informasjons- og dialogmøte om gravferdsforvaltningen. Sted: Sola kapell, Nordsjøvegen 60. Tid: Onsdag 15. november kl. 17-19

Les mer

Kirkens ungdomskontakt


Kirkens ungdomskontakt ønsker å være der for deg som trenger det

Les mer
 

Kirkens ungdomskontakt


Kirkens ungdomskontakt ønsker å være der for deg som trenger det

Les mer

Godkjenning av gravminne

Les mer

Registrering av gravfester på kirkegårdene i Sola

Kirkevergekontoret arbeider for tiden med ajourføring av festeregisteret for gravene på kirkegårdene i Sola. Det er Gravferdsloven som re...

Les mer

Energisparing i kirkene i Sola

Les mer

Parkering i Sola kirke

Les mer