Dette er kirken i Sola


Kirken i Sola består av 4 menigheter. Under finner du kontaktinformasjon og snarveier til deres nettsider.

Rege menighet nettside

Besøksadresse: Varaheivegen 60, 4054 Tjelta
Postadresse:PB 38, 4054 Tjelta
Solakirkenes servicetorg: 51 75 53 70
Epost: post@regemenighet.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Sola menighet nettside

Postboks 82
4097 SOLA
Telefon: 51 75 53 70
E-post: post@solamenighet.no

Sola kirke:
Kongshaugvegen 20, 4050 SOLA

Sola kapell:
Nordsjøveien 60, 4050 SOLA

Sola ruinkirke:
Bautavegen 10, 4050 SOLA

 Se kart

Besøk nettside

 

Sørnes sin nettside

Mortensarmen 1, 4052 Røyneberg
Tlf.: 51755370
E-post: post@sornesmenighet.no

 Se kart

Besøk nettside

 

Tananger menighet nettside

PB 120
4098 TANANGER
Tlf: 51755370 
E-post: post@tanangermenighet.no

Besøksadresse:
Risavika havnering 100
4056 TANANGER

 Se kart

Besøk nettside