Informasjon


Sola kirkelige fellesråd er øverste organ for kirken i Sola. Rådet består av en representant fra hvert menighetsråd, en av prestene og en politisk oppnevnt representant fra Sola kommune. Rådet møtes cirka fem ganger per år, og har ansvar for saker som angår ansatte, økonomi, kirkebygg m.m. Rådets møter er normalt offentlige.