Kirkens servicetorg


Velkommen til kirkens servicetorg

Solakirkenes servicetorg i Sola kirke, er kontaktpunkt og sentralbord for administrasjonen på kirkevergekontoret, menighetene og gravplassene i Sola. Servicetorget tar imot bestillinger av dåp, vigsel og gravferd, og har samlet en rekke funksjoner på et sted slik at det skal være lettere for våre brukere å få svar på spørsmål og hjelp til å komme i kontakt med rette vedkommende i menighetene og på kirkevergekontoret.

Åpningstider:
mand - fred  09.00-15.00

Telefon: 51755370

Epost: servicetorget@solakirkene.no

Tilbake