Ledsagertjeneste


LEDSAGERTJENESTEN  (tidligere Kirkens sykevaktsordning):

Mange mennesker ønsker å bo hjemme så lenge som mulig, selv om de trenger pleie og omsorg daglig. Hjemmetjenesten i kommunen er med på å gjøre dette mulig, sammen med pårørende som stiller opp og gjør en uvurderlig innsats.

Ledsagertjenesten skal ikke erstatte noe av dette. Den er ingen erstatning for hjemmetjenesten i kommunen, men er ment å være et supplement til dette.
Dette er en tjeneste hvor frivillige medarbeidere, kalt ledsager, kommer hjem og er tilstede hos den syke for å avlaste pårørende. Ledsager skal ikke utføre sykepleie eller stell, men kun være til stede. Dette kan skje på dagtid, eller om kvelden.

Trenger du følge til lege eller sykehus? Vil du ha en arm å holde i? En ledsager tar følge hjemmefra. Ledsageren kjører ikke selv, men tar følge i drosjen til sykehus/lege. Man får hjelp til å finne frem, venter til timen er over og så følger man med hjem igjen. 

 Hjemmetjenesten vil selvsagt fortsette å komme innom etter de avtaler som gjelder.

Det er menighetene i Den norske kirke i Sola som sammen driver ledsagertjenesten.

Tildelingen av tjenester skjer etter tilgang på frivillige, og følger skolens ferier.

Kontakt: Telefon eller e-post til Solakirkenes servicetorg, mandag – fredag 09.00-15.00.

Telefon: 51 75 53 70                   E-post: servicetorget@solakirkene.no

 

Tilbake