Kirkens ungdomskontakt


Kirkens ungdomskontakt ønsker å være der for deg som trenger det

Kanskje går du gjennom vanskelige ting som det hadde vært godt å snakke om? Kanskje synes du livet er kjipt og vanskelig? Kanskje har du bekymringer rundt fremtidige valg og muligheter? Eller kanskje har du utfordringer med venner, familie, følelser, ensomhet eller noe helt annet? Trenger du noen som kan støtte deg i forhold knyttet til skole, jobb eller fritidsaktiviteter?
Ingenting er for stort eller for lite til å ta opp, og Kirkens ungdomskontakt har taushetsplikt.

 

Er du mellom 13-18 år og bor i Sola kommune, er det bare å ta kontakt.

Vi kan gå en tur, treffes på kafe eller på et samtalerom i kirken. Du bestemmer hva som kjennes best for deg. Det er bare å ringe, sende SMS på tlf. 930 71 266, mail: kenneth.dasvand@solakirkene.no, eller kontakte meg på Instagram. Hvis det oppleves lettere at noen andre tar kontakt på dine vegne, så er det helt greit. Det kan være en forelder, lærer, helsesykepleier eller noen andre du stoler på. Jeg kommer nok også til å være litt rundt omkring på skoler i fremtiden, – så da er det bare å kontakte meg der også.

Jeg ser frem til å høre fra deg.  

 

Kirkenes ungdomskontakt
Kirkens ungdomskontakt er en nyopprettet 100% stilling i Den norske kirkes menigheter i Sola, og er et samtale- og oppfølgingstilbud for ungdom mellom 13-18 år i Sola kommune.


Kirkens ungdomskontakt vil være en utadrettet og oppsøkende ungdomsarbeider i kommunen på skoler og arenaer der ungdom samles. Ungdomskontakten vil ha et nært samarbeid med hjelpeinstanser, i tillegg til kommunens og menighetenes egne ungdomstilbud.
Gjennom å være tilgjengelig, lyttende og følge opp ungdom i deres tempo, er hensikten å formidle nestekjærlighet, livsmestring og livsglede.

 

Hva kirkens ungdomskontakt kan tilby

  • Enkeltsamtaler med ungdom.
  • Følge opp ungdom i forbindelse med skole, jobb og fritidsaktiviteter.
  • Sette ungdom i kontakt med aktuelt støtteapparat om de ønsker det.
  • Lavterskel tilbud uten vedtak og journalføring, og som er fleksibel i forhold til tidsrammer.
  • Være en trygg voksen som har tid til ungdom.


Selv om navnet er Kirkens ungdomskontakt er det ingen forventninger om at vi skal snakke om tro. Dette tar ungdommen i tilfellet selv opp. Ønsket er å være tilgjengelig og møte ungdom i den situasjonen de står i.

 

Taushetsplikt
Kirkens ungdomskontakt har taushetsplikt, og det er opp til ungdommen selv hvorvidt foreldre eller andre kontaktpersoner skal involveres. Ungdomskontakten har imidlertid meldeplikt, noe som betyr at dersom man sitter på opplysninger som man har grunn til å tro kan skade ungdommens eller andres liv og helse, så plikter man å håndheve melde- og avvergingsplikt. I slike tilfeller vil den aktuelle ungdom bli orientert om dette.

 

For andre som jobber med ungdom kan Kirkens ungdomskontakt:

  • Være en ressursperson ift til ulike spørsmål og problemstillinger. I tillegg til øvrige tema kan Kirkens ungdomskontakt bli en viktig støttespiller i spørsmål og forhold knyttet til eksistensiell kompetanse, religion, livskriser, sorg og håp.
  • Snakke om relevante tema på ungdomsklubber, konfirmantopplegg eller skoler (Tilby KRLE undervisning eller annet opplegg i samsvar med den enkelte lærers bestilling.)

 

 

Om Kirkens ungdomskontakt
Jeg er en 43 år gammel Sandnes-gutt som etter noen år som ungdomsleder i Estland har flyttet hjem igjen, giftet meg og bosatt seg i Sandnes. Jeg har to tidligere arbeidsforhold i Sola, først som Grenader og forsyningsmann på 330 Redningshelikopter skvadron, og deretter et sommervikariat som nattevakt på Sola DPS.


Jeg har en Bachelorgrad i Personalledelse og en Mastergrad i Samfunnsendring, organisasjon og ledelse. Jeg har blitt litt «organisasjonsnerd» og liker godt organisasjonskart og forhold som påvirker utvikling og endringsprosesser. Denne interessen er godt balansert med noe som favner kona litt mer. Hun er Kulturskolelærer og jeg er en slags «band-dude for life». Jeg har spilt mye i band opp igjennom, mest som vokalist og jeg trives best innenfor hardmusikk sjangeren som gjerne kan være krydret med litt rap. Ellers blir det også litt retro-gaming på fritiden.


Jeg har de siste årene jobbet med arbeidsinkludering og hjulpet mennesker som står utenfor arbeidslivet i prosessen mot jobb eller utdannelse. De to siste årene har jeg jobbet som Jobbspesialist i Nav med unge voksne som målgruppe. Dette var et samarbeidsprosjekt med Mestringsenheten i Sandnes kommune innenfor avdelingene psykisk helse og rus og avhengighet. Jeg har stor tro på tverrfaglig samarbeid og dialog, og jeg brenner for at unge mennesker skal ha det bra og bli møtt der de er.


Gjennom å bygge tillitt og relasjon til ungdommer uten krav og forventninger, håper jeg å kunne bety noe positivt inn i en til tider tøff hverdag. Ved å være en medvandrer ønsker jeg å peke på håp og fremtidstro på tross av ulike omstendigheter, og være en brobygger inn mot positive ungdomsmiljø, aktiviteter og støtteapparat for de som har behov for det.

Tilbake