Energisparing i kirkene i Sola


Vi er alle godt kjent med de ekstraordinære strømkostnadene som påføres alle strømabonnenter i landet for tiden.

Denne situasjonen rammer også kirkene våre og fellesrådets stramme budsjett. Eksperter advarer om at prisene vil kunne holde seg høye hele vinteren – og gjerne lenger.

Fellesrådet hadde for 2021 - budsjettet tatt høyde for en viss økning i strømprisen, men ingen kunne forutse de enorme prisene som vi har sett i høst. Vi ønsker å unngå å havne i samme situasjon som kirker i andre deler av landet som må stenge helt pga. ekstreme strømkostnader.

Vi må som brukere av kirkebyggene våre alle ta et ansvar for å begrense strømkostnadene så mye vi kan.

 

Konkrete tiltak i kirkene i Sola er nå:

  • Redusert temperatur på gudstjenester / begravelser (ca. 20 grader, avhengig av kirkebygg / oppvarming) ved hjelp av de tekniske mulighetene vi har for manuell og automatisk varmestyring).
  • Oppvarming i forbindelse med utleie tilpasses arrangementets egenart, oppvarming kun av lokalet man  betaler leie for.
  • Permanent redusert temperatur i kirkerom / andre lokaliteter som i perioder ikke er i bruk
  • Samlinger med få personer MÅ legges til mindre rom i stedet for å varme opp store kirkerom/menighetssaler
  • Alle brukere av kirkebyggene oppfordres til å påse at ytterdøren blir lukket etter seg.

Tiltak som er under vurdering:

  • Ved arrangement som krever mange rom, må det prioriteres hvilke rom som kan varmes opp
  • Arrangement må koordineres slik at man kan utnytte oppvarming best mulig.

 

Energireduserende tiltak hjelper og summen av alt dette vil begrense totalkostnadene.

Vi er alle vant med kaldt vintervær –  vi er også vant med varme kirkebygg som ønsker oss varmt velkommen.

Dessverre vil vi oppleve lavere temperatur på vinterens arrangementer.

Vi oppfordrer hverandre til å kle oss med varme klær denne vinteren, også når vi går i kirken!

Vårt store ønske og mål er å kunne holde kirkene åpne også i kalde perioder, og at budskapet som blir forkynt skal varme oss alle.

Fra og med 2021 må menighetene dekke 15% av energikostnadene i kirkene våre, etter vedtak i fellesrådet, hvor alle menighetsrådene er representert. Det fører til at de ekstraordinære strømkostnadene også påfører menighetenes økonomi en ekstrabelastning i vinter.

Takk for din forståelse for helt nødvendige sparingstiltak og for ditt energidugnadsbidrag!

Tilbake