Navnet minnelund på sola kirkegård


TESTLINK TIL SKJEMA

Navnet minnelund er et område av gravlunden hvor det er et felles minnesmerke og gravfelt for urnegraver. På murene som er laget for det monteres en navneplate for hver gravlagte. 

Navnet minnelund er et verdig minnesmerke hvor stell og vedlikehold utføres av fagarbeiderene på gravplassen. Det er for noen et godt alternativ til en vanlig grav med gravminne hvor man selv må stå for stell og vedlikehold.   

Det er så langt (2023) i Sola etablert navnet minnelund på Sola kirkegård, Nordsjøveien 60. Sola kirkelige fellesråd ønsker med tiden å også få etablert minnelund også på Tananger og Ræge kirkegårder.

På samme måte som med et tradisjonelt gravsted, tildeles urnegrav på navnet minnelund i forbindelse med et dødsfall. Prisene er de samme som gjelder for andre type gravsteder.  For kommunens innbyggere er det frigrav i 20 år. Deretter betales festeavgift hvert 5. år.  

Plassering og minneplate/navneplate

Når man velger navnet minnelund er det ikke anledning til å velge plassering av grav eller navneplate. I motsetning til en vanlig grav hvor grav og gravminne er på samme sted, er det på navnet minnelund flere graver i et felt som har et felles minnesmerke plassert i nærheten. 

Navnet minnelund er et felles område for mange. Det er tilrettelagt et område hvor man selv kan sette avskårne blomster og lys. Av respekt for alle utføres øvrig pynt og stell av gravplassens egne folk. Det er ikke anledning til å legge blomster eller sette opp lys på gravfeltet.

Tekst på navneplate kan bestilles på nettsiden vår (ikke klart enda, ta foreløpig kontakt med på: servicetorget@solakirkene.no) når den som skal ha ansvar for graven (festeren) har fått tildelt et gravnummer. Det skjer i forbindelse med gravleggingen / urnenedsettelsen. Navneplatene er støpt i bronse, og alle platene har samme størrelse.

En navneplate skal inneholde fullt navn, fødselsdato og dødsdato. Det er plass til en liten tekst. Innholdet på navneplaten skal være sømmelig. Etter bestilling vil du fra leverandøren (Vaaland Granitt AS, Stavanger) motta en illustrasjon av platen for korrektur og godkjenning. Navneplaten settes normalt opp innen 2 måneder etter godkjent korrektur.  Navneplaten koster p.t. 6 900 kr. Inkl. mva. og faktureres etter montering.

Tilbake