Kontakt prestene i Den norske kirke i Sola:


Sokneprest Sørnes menighet: Silje Barkved Fossan (permisjon) - send e-post - tlf. 938 47 116

Vikar i Sørnes menighet: Per Arne Tengesdal send epost tlf: 475 03 663

Sokneprest i Tananger Tracy Rishton - send e-post - tlf. 465 43 503

Sokneprest Sola menighet: Morten Sandland - send e-post - tlf. 404 05 685

Prostiprest Wenche Viland - send e-post - tlf. 974 30 037

Vikar i Ræge menighet Helene Teistedal Vikre send epost

Tjenesteuker