Fellesrådet


Sola kirkelige fellesråd består av følgende representanter:

Inger Johansen Halsne Ræge menighet
Arne Rege Ræge menighet 
Svein Inge Thorstvedt Sola menighet (leder)
Christian Lie Sola menighet
Ådne Keiserås Bakkane Sørnes menighet (nestleder)
Arne Kårstad Dalene Sørnes menighet
Mette Myklebust Tananger menighet
Leif Ove Roalsvik Tananger menighet
Britt Marit Haga Sola kommune
Morten Sandland Stavanger biskop


Møter 2021

onsdag 3. januar Sola kirke
onsdag 24. mars Sørnes kirke
onsdag 26. mai Sola kirke 
onsdag 8. september Ræge kirke 
onsdag 13. oktober

onsdag 8. desember
Dialogmøte,
Sola kirke
Sola kirke