Fellesrådet


Sola kirkelige fellesråd består av følgende representanter:

Inger Johansen Halsne Ræge menighet
Arne Rege Ræge menighet 
Svein Inge Thorstvedt Sola menighet (leder)
Christian Lie Sola menighet
Ådne Keiserås Bakkane Sørnes menighet (nestleder)
Arne Kårstad Dalene Sørnes menighet
Mette Myklebust Tananger menighet
Leif Ove Roalsvik Tananger menighet
Britt Marit Haga Sola kommune
Morten Sandland Stavanger biskop

 

Møter 2023

1. februar Sola kirke
22. mars Ræge kirke
24. mai Sola kirke
6. september Sørnes kirke