Viktig informasjon om smittevern i Solakirkene


 

Solakirkene følger Den norske kirkes smittevernveileder som finnes på kirken.no/korona.

NB! I følge nye bestemmelser gjeldende fra mandag 9. november 2020 vil det være plass til maksimalt 50 personer i alle kirkene i Sola kommune. 

Etter at smitten øker i samfunnet har vi fått beskjed om å begrense våre nærkontakter i enda større grad enn før. Erna Solberg ber oss om å være mest mulig hjemme, og på den måten bekjempe smitteøkningen.

I Solakirkene tar vi dette på alvor. I løpet av de nærmeste dagene vil det bli mer og mer klart hvilke tilbud som kan fortsette, og hvilke tilbud som må settes på vent de nærmeste ukene. Se menighetene sine nettsider.

I de tilfellene vi har arrangementer ber vi dere alle selv å vurdere om det er riktig å komme ut fra din totale kontaktflate.

Dette er noen av endringene som trer i kraft 9. november:

  • Maks 50 deltakere på gudstjenester og kulturarrangementer i kirken fordi denne ikke har fastmonterte stoler, ref regjeringens definisjon.
  • Maks 20 deltakere på private sammenkomster som familieselskap, vennefester, julebord o.l. i leide/lånte lokaler.
  • Kirkerådet og KA anbefaler at fysiske samlinger avlyses ut november måned. Dette gjelder ikke forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger (dåp, bryllup og gravferd).
  • Nattverd, lystenning o.l. frarådes for å redusere bevegelse i rommet. Ofring bør skje med Vipps e.l. 

Vi vil legge til rette for trygge arrangement i de tilbudene som opprettholdes og minner om:

  • Hold minst 1 meter avstand
  • Ha god håndhygiene
  • Ingen med forkjølelsessymptomer kan delta
  • Deltagere registreres med navn og telefonnummer. Oversikt over deltakere nå skal oppbevares i 14 dager.

 

 

 

 

 

Tilbake