Lyd og bilde i gravferdsseremonier


Vedrørende avspilling av lyd og bilde i begravelser/bisettelser

Utfordringer i en del seremonier vedrørende ønsker om avspilling av lyd og bilde gjør at vi har innført følgende felles retningslinjer for hva vi kan tilby i seremonier i kirker og kapell i Sola. 

  • Vi tilbyr: Avspilling av musikk, kun via «minijack» inn på lydanlegget i kirka.
  • Powerpoint eller annen bruk av projektor tilbys IKKE.

 Avspilling av musikk (fra mobil el.l.):

Dersom det skal avspilles musikk  over lydanlegget i de ulike kirkebyggene så skal valg  av musikk være avklart med kirkemusiker/kantor/prest i god tid før begravelsen.

På LYD-anleggene er det en ledning med «mini-jack» plugg, som vi kan koble til og sende lyden ut over høyttaleranlegget.

 

Begravelsesbyråene er ansvarlig for å stille med et egnet digitalt verktøy (mobil el.l.) som «mini-jack» kan tilkobles.

Begravelsesbyråene skal selv ta med seg overgang slik at «mini-jack» kan tilkobles.

Begravelsesbyråene er ansvarlig for å ha avklart opphavsrettigheter og gjort de nødvendige avtalene for at avspilling skal være lovlig.  Det betyr at byråene selv trykker på «play» på avspilleren.

Dette gjelder både ved kirkelige seremonier og ved utleie av kirkebyggene til andre gravferd-seremonier.  

 

Bruk av prosjektorer:

De tekniske anleggene for bildefremvisning i kirkene våre er av ulik alder og kvalitet.

I forbindelse med fremvisning av bilder også mange fallgruver å gå i;

  • Ulike formater på selve presentasjonene (office, open office, Apple etc)
  • Innstillinger i selve presentasjonen for å få den til å gå automatisk
  • Ulike  skjermkabler (HDMI/DVI/VGA etc.)

Gjentatte ganger har bruk av bilde-presentasjoner ført til  tekniske utfordringer/problemer.

Dette gjør at i ikke lenger kan tilby bruk av prosjektorer i forbindelse med seremonier.

Dette gjelder både ved kirkelige seremonier og ved utleie av kirkebyggene til andre gravferd-seremonier.

Tilbake