Viktig informasjon om smittevern i Solakirkene


Oppdatert 7. mai 2021

 

For å ivareta smittevernregler om avstand gjelder disse tallene for kirkene i Sola ved gudstjenester, begravelser og vielser:

Sola kapell: 33 personer

Sola kirke: 80 personer

Ræge kirke: 45 personer

Sørnes kirke: 100 personer

Tananger kirke: 100 personer

 

 

 


Nye strengere tiltak 16. april 2021  foreløpig til og med 5. mai:

Gudstjenestene er avlyst i kirkene i Sola.

Alle arrangement er avlyst. Kun seremonier som begravelser, bisettelser, dåp og vielser kan holdes.

Begravelser/bisettelser kan ha maks 30 til stede. 

Vielser kan kun ha prest, organist, brudepar + to forlovere. Barn av brudepar kan delta. De er en husstand.

Dåp kan kun ha prest, organist, foreldre, barnet og inntil to faddere. Søsken til til dåpsbarn kan delta. De er en husstand.

 


 

 

25.03.21: Regjeringen innfører strengere nasjonale tiltak

Vi er nå alle kjent med at regjeringen innfører strengere tiltak fom. torsdag 25.mars, og at disse nå er innarbeidet i oppdatert utgave av Den norske kirkes smittevernveileder:  https://kirken.no/nb-NO/infotilmedarbeidere/smittevernveileder%20for%20den%20norske%20kirke/

Nye nasjonale regler får konsekvenser også for gjennomføring av seremonier i kirkene i Sola.

Gudstjenester: Alle gudstjenester er avlyst frem til 12. april.

Vielser: Maks  20 personer i vielser når det benyttes faste tilviste plasser. Sola Ruinkyrkje: Informasjon kommer. (Se egen informasjon om vielser under meny Bryllup)

For andre arrangement: Se informasjon på menighetene sine nettsider.

Begravelser/Bisettelser: (Se egen informasjon under meny Gravferd)

Det blir fra nå av maks 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser. Avstandskravet på 1 meter blir nå 2 meter.

For kirkebyggene i Sola blir det etter ny oppmåling og nøye vurdering plass til følgende antall:

Sola kapell                 : 33 plasser

Tananger kirke          : 45 plasser

Ræge kirke                 : 45 plasser

Sørnes kirke               : 50 plasser

Sola kirke                   : 50 plasser  

Noen av kirkene vil benytte tilstøtende rom for å oppnå dette antallet. Dette gjelder Sola kirke, Sørnes kirke og Ræge kirke. Tananger sitt antall er begrenset på grunn av planlagt ombygging i andre deler av kirka som medfører at tilstøtende rom ikke er ledig.

 

Smittevernhensyn ved våre arrangementer:

  • Registrering: Vi må ha navn og telefonnummer til alle deltakere.
    • Vi er pålagt å ha kontaktinfo i forhold til eventuell smittesporing. Oppbevares i 14 dager.
  • Personer med luftveissymtomer kan ikke delta
  • Hold 2 meter avstand til andre
  • Vask hendene eller bruk håndsprit når du kommer til kirka

Takk for at du viser hensyn.

 

Tilbake