Parkering i Sola kirke


Sola kirke er lokalisert midt i Sola Sentrum, Kongshaugvegen 20.

Hovedparkeringen til Sola kirke er parkeringshuset mellom Sola Rådhus og Sola kirke.

Parkeringshuset ved Sola kirke finner du med innkjøring fra Klessbergvegen.  

I parkeringshuset parkerer man i 3 timer gratis, men husk å registrere utkjøring på betalingsautomaten, dersom man ikke benytter seg av EASY-park app på mobilen

Handikap-parkering for Sola kirke er også plassert i parkeringshuset mellom Sola kirke og Sola rådhus.

I parkeringshuset etasje hvor man kjører inn er det HC-parkering like ved trappeoppgangen til kirka.

Her går man/triller man inn gjennom dører med døråpnere og tar heisen opp. Da kommer man opp like utenfor kirka, og det er kort vei inn til kirka

Varelevering til Sola kirke gjøres til kirkens bakside, innkjøring via Sandetunvegen.

Andre tilgjengelige parkeringsplasser i sentrum er:

  • Grusplassen i Soltunvegen 4 ( mellom Solatunvegen 6 og Rådhusvegen 28)
  • Parkeringen ved Sola kulturhus
  • Parkering langs veien i Klessbergvegen.
Tilbake