Mulighet for gravstell


Sola kirkelige fellesråd i samarbeid med Sola kommune v/Park og Gravlund tilbyr gravstell. 

Fellesrådet administrerer og inngår avtaler. Sola kommune v/Park & Gravlund utfører arbeidet.

Det plantes blomster/gravpynt fire ganger i året: Vår - og sommerplanting, høstlyng samt krans e.l. i vinterhalvåret. I tillegg blir det luket, klippet rundt graven og det vannes når det trengs.

En forutsetning for stellavtalen er at bedplate e.l. kan tas inn og lagres for tilbakeføring ved avslutning av
stellavtalen. Dette for å gi plass til selvvanningskasse på graven.

Fra 2023 er prisen 1.950,- + engangs etableringsgebyr på kr 300,-. Prisen fastsettes for hvert år etter hvilke avtaler kommunen klarer oppnå fra leverandør av blomster.

NB! Gravstell gjelder kun for planting i jord. Ikke blomster i krukker o.l.

Avtale om stell gjøres med kirkevergekontoret.

Nye avtaler må inngås innen utgangen av januar for å bli med på gravstell i inneværende år.

Det finners to typer avtale:

Årlig fakturering. Faktura blir sendt i januar/februar.

Legat. Det betales inn en sum, gjerne for 10 år. Hvert år blir det så trukket fra legatet, og når det ikke er penger igjen til stell blir en tilskrevet for mulig forlengelse.

For spørsmål, send epost til servicetorget@solakirkene.no eller kontakt servicetorget på 51755370

Tilbake