Registrering av gravfester på kirkegårdene i Sola


Kirkevergekontoret arbeider for tiden med ajourføring av festeregisteret for gravene på kirkegårdene i Sola. Det er Gravferdsloven som regulerer gravplassforvaltningen. I Sola er det Sola kirkelige fellesråd v/kirkevergen som til daglig administrerer kirkegårdene.

  • Ønsker du å registrere festeansvar for en grav eller overføre festeansvaret til en annen, kan du bruke dette skjemaet: Registrering av gravfeste

 

Festeren er den personen som er ansvarlig for gravstedet, og loven krever at alle graver har en registrert fester. Det er vel 100 graver av totalt over 6 000 graver som ikke har registrert fester / kontaktperson, og det er viktig å bringe dette i orden. 

For å få kontakt med den ansvarlige for disse gravene settes det ut noen små, gule skilter på de gravene det gjelder med følgende tekst: «Dette gravstedet mangler registrert fester. Kontakt kirkevergekontoret for informasjon og registrering

Ta kontakt på tlf. 51755370 (mandag – fredag) og/eller E-post: servicetorget@solakirkene.no for å ordne med registrering av gravfester. Du kan også få hjelp til å endre fester for graver hvis det er ønskelig, og en kan også gjøre avtale om eventuell sletting av graver.

Graver som det ikke lykkes med å få kontakt med og registrert fester til vil etter hvert kunne bli slettet av gravplassforvaltningen.

Det er innført festeavgifter for graver på kirkegårdene i Sola i 2023.

Se ellers www.sola.kirken.no for mer informasjon om gravplassforvaltningen i Sola.

 

Trygve Torgersen

Kirkeverge

Tilbake