Gudstjenesten


En vigsel i Den norske kirke er en gudstjeneste, og brudeparet planlegger denne sammen med presten og organisten.

Vigselsgudstjenesten er forordnet slik:

1.  Inngangsmarsj
2.  Velkomst
3.  Sang
4.  Skriftlesning (Brudeparet kan velge 2-4 tekster selv.)
5.  Sang (Evt. soloinnslag)
6.  Tale
7.  Ekteskapsinngåelse
(8.  Evt. overrekkelse av ringer)
9.  Forbønn
(10. Evt. Musikk/Symbolhandling)
11.  Sang
12.  Velsignelsen
13. Utgangsmarsj

Tilbake