Kirkevalget i Sola 2023


Forhåndstemming og valgdag

Kirkevalget i Sola 2023 - steder og tider

Forhåndsstemmer kan avgis på Solakirkenes servicetorg i Sola kirke, Kongshaugvegen 20 alle torsdager kl. 1100 - 1300 i perioden 10.august – 8.september.

Det blir mulighet for forhåndsstemming i Tananger, Sørnes, Sola og Ræge kirker etter gudstjenesten søndag 27.august kl. 1300 – 1500.

Torsdag 31.august blir det også avviklet forhåndsvalg i alle kirkene i tidsrommet kl. 15:00 – 20:00.

 

Det blir også mulighet for forhåndsvalg til kirkevalget på institusjonene (samtidig med kommune – og fylkestingsvalget) på følgende tidspunkter:

29.august 10.00 - 12.00 TABO

30.august 10.00 – 12.00 Sola sykehjem

31.august 10.00 – 12.00 Soltun

 

Kirkevalget 2023 skjer både søndag 10.september i Sola kulturhus (merk stedet) kl. 1400 – 1800 og

mandag 11. september kl. 10.00-21.00 i tilliggende lokaler hvor kommune – og fylkestingsvalget gjennomføres:

 

Dysjalandhallen - ​​Håland og Dysjaland krets

Grannes skole - Grannes krets

Haga skole - Haga krets

Røyneberg skole - Røyneberg krets

Sola kulturhus - Sande krets

Stangelandsenteret - Stangeland krets

TABO - Storevarden krets

 

Nytt i år: Digital forhåndsstemming 10. august – 6. september. Da kan du logge deg på valgportalen på www.kirkevalget.no og avlegge stemme.

Se mer informasjon på: https://www.kirken.no/valg/ Det blir også lagt ut informasjon om kirkevalget på www.sola.kirken.no

Godt kirkevalg!

Tilbake