Invitasjon til tros- og livssynssamfunn


Tros- og livssynssamfunnene i regionen inviteres til informasjons- og dialogmøte om gravferdsforvaltningen.
Sted: Sola kapell, Nordsjøvegen 60.
Tid: Onsdag 15. november kl. 17-19

Omvisning på den nye minnelunden og kolumbariet.
Samtale om livssynsåpne seremonirom.
Orientering om gravferdsforvaltningen i kommunene.
Åpent for kommentarer, spørsmål og innspill.

Enkel bevertning.

Arr: Gravplassmyndighetene i regionen

Tilbake