Priser


Priser på vielse i Solakirkene

Vi skiller mellom interne og eksterne vielser.

Intern vielse er for dem som har tilknytning til Sola kommune, det vil si dem som bor her eller har vokst opp her (døpt/konfirmert her). Pris på intern vielse forutsetter at minst en av brudeparet er medlem i Den norske kirke.

Ekstern vielse er for dem som ikke har noen tilknytning til Sola kommune, som verken bor her eller har bodd/vokst opp her (døpt/konfirmert her). Dersom ingen av brudeparet er medlem i Den norske kirke regnes dette for ekstern vielse.

NB! Ved bruk av egen prest/pastor som ikke tilhører Den norske kirke regnes ekstern. 

 

Sola kirke (ny): Intern vielse: kr 0. Ekstern vielse: kr 5000

Sola kapell: Intern: kr 0. Ekstern vielse: kr 5000

Ræge kirke: Intern vielse: kr 0. Ekstern vielse: kr 5000

Sørnes kirke: Intern vielse: kr 0. Ekstern vielse: kr 5000

Tananger kirke: Intern vielse: kr 0. Ekstern vielse: kr 5000

Sola Ruinkyrkje: Intern vielse: kr 1000. Ekstern vielse: kr 5000

 

Vielser utenfor kirkene tar vi ikke betalt for.

Det tas forbehold om økning av satsene. 

MERK: Dersom man velger sang og musikk som fører til ekstra øving for organisten, tilkommer det en ekstra kostnad på kr 1000. 

Tilbake