Sanger


FORSLAG TIL SALMER OG SANGER TIL VIGSELSGUDSTJENESTEN
"NoS"=Norsk Salmebok (Rød bok) 

En kan fritt velge sanger fra hele Norsk Salmebok, men her er noen forslag som kan passe i vielse:

Alltid freidig når du går      NoS 415
Deg, lysets Fader, lover vi   NoS 285
Deg å få skode          NoS 482
Deilig er jorden        NoS 48
Dine løfter er mange     NoS 539
Guds godhet sang i sinnet  NoS 655
Guds kjærleik er som stranda og som graset       NoS 734
Hellig, hellig, hellig   NoS 281
Herre Gud, ditt dyre navn og ære NoS 1
Himlens konge vil vi prise   NoS 282
Kjærlighet er lysets kilde    NoS 233
Kjærlighet fra Gud   NoS 651
Måne og sol   NoS 240
No livnar det i lundar          NoS 844
Store Gud, vi lover deg        NoS 280
Så grønn en drakt    NoS 845
Å leva, det er å elska NoS 666

Tilbake