Bestilling-Forberedelser


Viktig om bestilling:

Vi tar imot bestillinger kun for dette og neste år. Max 4 stk. vielser pr. lørdag, mellom kl. 12 og 16.00.

Sola ruinkirke: Under vielsen vil stolene stå vendt mot alteret. Det er ikke tid til å snu stolene mellom vielsene. Kirken har plass til 68 stk, inkludert brudepar og forlovere. Det er ikke ståplasser eller mulighet for å sette inn ekstra stoler. 

Slik går dere fram for å bli viet i kirkene i Sola

1. Kontakt oss

Går dere med gifteplaner, håper vi å bidra til at denne dagen blir en festdag!
Ta kontakt med oss på servicetorget@solakirkene.no eller 51 75 53 70 i god tid for å avtale dato og klokkeslett for vielsen. 

2. Send oss kontaktinfo

Når dere har fått bekreftet vigselsdatoen:

 

3. (4 MND. FØR) Prøving av ekteskapsvilkårene

Før dere kan bli viet, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Det betyr at erklæring fra brudepar og fra hver av forloverne må sendes Skatteetaten. De nødvendige skjemaene finner dere HER.

 • Begge fyller ut "Erklæring fra brudefolkene".
 • velg hver deres forlover. Denne skal være vitne på evt. slektskap mellom dere og på deres nåværende sivilstand
 • Forloverne fyller ut en "Forlovererklæring".
 • send erklæringene samlet til Folkeregisteret der den ene av dere bor (Sjekk HER).
 • Når dere har mottatt Prøvingsattesten, sendes denne til Solakirkenes servicetorg pr. post eller e-post. 
 • 4. (ca. 2 MND. FØR) Avtal tid for vigselssamtale

  Brudeparet tar kontakt med presten ca. 1 mnd. før vielsen for å avtale vigselsamtale. Her snakker prest og brudepar om ekteskapet og går samtidig gjennom gangen i vielsen.
  Navn og telefonnummer til deres vigselsprest fås ved å kontakte servicetorget på 51 75 53 70.

  5. (ca. 2 MND. FØR) Kontakt organisten

 • Kontakt organist for å avtale salmer og musikk senest 1 måned før vielsen. Kontakt Solakirkenes servicetorg for å få kontaktinformasjon. 
 • Organisten ber om at dere først laster ned, fyller ut og sender følgende skjema til servicetorget:
  Ønsker for sang og musikk til vigsel i Sola
 • Dersom dere ønsker å ha med solister, må solisten ta kontakt med organisten i god tid før vielsen, slik at det kan avtales øving og skaffes noter
 • Kostnader i forbindelse med ekstra forberedelser. Dersom man velger sang/musikk og solist og det fører til ekstra øving for organist, tilkommer det en kostnad på kr 1000. Solister har egne priser

   

 Informer servicetorget dersom dere benytter egen musikk. Kirken stiller ikke med avansert lydteknikk.  Kirketjener setter på mikrofon til prest og evt. en solist. 

Dersom det skal avspilles musikk  over lydanlegg så skal valg  av musikk være avklart med organist.

På LYD-anleggene er det en ledning med «mini-jack» plugg, som vi kan koble til og sende lyden ut over høyttaleranlegget.

Brudepar er ansvarlig for å stille med et egnet digitalt verktøy (mobil el.l.) som «mini-jack» kan tilkobles, og selv ta med seg overgang slik at «mini-jack» kan tilkobles.

Vielse andre steder enn kirker: For å gifte seg andre steder enn i kirkene må det søkes om godkjenning. Ta kontakt med Solakirkenes servicetorg på epost: servicetorget@solakirkene.no

Vielse utendørs: I Sola kommune har vi 2 godkjente vigselssteder: på Solastranda og på Himmel & Hav (utendørs). Andre steder må godkjennes. Ta kontakt med Solakirkenes servicetorg på epost: servicetorget@solakirkene.no

NB! For vielser andre steder enn i kirkene, ta kontakt med Servicetorget på samme måte som ved planlegging av vielse i en av kirkene våre. Dette for å sjekke om prest er ledig og for klargjøre papirer og avtale med prest/kirkens personell i god tid.

 

Vigsel av likekjønnede 

Kyrkjemøtet vedtok i 2017 ein ny liturgi, som kan nyttast både av likekjønna og ulikekjønna par. Den norske kyrkja har etter dette to liturgiar for inngåing av ekteskap. Vigsel 2003 gjeld framleis berre for ulikekjønna par. 

Tilbake